Skip Navigation Links

CVB seminar Toekomstgerichte voederwaardering

 

Op vrijdag 17 maart 2023 wordt in het kader van het afscheid van Machiel Blok een seminar “Toekomstgerichte voederwaardering” georganiseerd in Wageningen. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Een inhoudelijk deel waarin de toekomstige rol van diervoederproeven in voederwaarderingsonderzoek wordt toegelicht en het belang van diervoeding m.b.t. circulariteit van voedermiddelen en grondstoffen. Tevens zal een kort overzicht gegeven worden van lopende onderzoeksonderwerpen van CVB in het PPS project “Voeding op Maat”. Na het inhoudelijke deel van het programma is er ruime gelegenheid tot napraten en om afscheid te nemen van Machiel Blok. Het is evenwel ook mogelijk om alleen deel te nemen aan het afscheid van Machiel Blok dat rond 16:30 uur start.

 

Programma

13:00 Inloop met koffie

13:30 Welkom en opening door Gert van Duinkerken

          “De toekomst van diervoeding en voederwaardering”

14:00 “De rol van dierproeven in voederwaarderingsonderzoek:           vermindering, vervanging en verfijning” door Sonja de Vries

14:30 Pauze

15:00 “Circulariteit van voedermiddelen en grondstoffen”

          door Frank Gort

15:30 “PPS Voeding op maat: highlights uit lopend onderzoek”

          door Gert van Duinkerken

15:35 “Actualisatie aminozuurwaarderingssysteem biggen”

          door Paul Bikker

15:50 “Actualiseren energiebehoefte leghennen in relatie tot type kip en           houderijsysteem” door Evelyne Delezie

16:05 “Actualiseren eiwitwaarderingssysteem melkkoeien”

          door Harmen van Laar

16:20 Samenvatting en sluiting

16:30 Gelegenheid tot napraten, onder het genot van een drankje

          Afscheid van Machiel Blok

18:00 Einde bijeenkomst

Datum en locatie:

  • vrijdag 17 maart 2023
  • Omnia (Gebouw 105, Momentum zaal)
  • Hoge Steeg 2
  • 6708 PH Wageningen (Nederland)

 

Inschrijven

Voor het bijwonen van deze themamiddag is inschrijving verplicht.

Zowel als u het volledige seminar wil bijwonen als wanneer u enkel het afscheid van Machiel Blok wil bijwonen.

Inschrijven voor deze themamiddag kan via deze link: INSCHRIJVEN

 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 90 personen.

 

Kostprijs

Gratis

 

Taal

Gesproken taal is Nederlands