Home » Skip Navigation LinksKerntaken

Kerntaken CVB

Het CVB heeft als eerste kerntaak om op een transparante en wetenschappelijk onderbouwde wijze voedermiddelen voor landbouwhuisdieren te waarderen en behoeftenormen vast te stellen. De volgende elementen worden onderscheiden:

a.   Het verzamelen van analyseresultaten van veevoedergrondstoffen

b.   Het vaststellen en actualiseren van voederwaarderingsregels voor voedermiddelen

c.   Het vaststellen en actualiseren van behoeftenormen voor landbouwhuisdieren

d.   Het regelmatig uitbrengen van een CVB-tabel met informatie over de chemische samenstelling, verteerbaarheid en voederwaarde van voedermiddelen en diervoedergrondstoffen.

 

De voederwaarden en behoeftenormen van  CVB zijn een referentie voor vele gebruikersgroepen (zoals diervoederbedrijfsleven, voorlichters, veehouders, onderwijs en kennisinstellingen). Een tweede kerntaak van  CVB is het fungeren als een gemeenschappelijk draaipunt voor bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs.