Skip Navigation Links

Nieuwe rekenregels voor voedermiddelen voor varkens in CVB Veevoedertabel

 

Op basis van verteringsonderzoek met groeiende varkens heeft CVB geactualiseerde rekenregels opgesteld voor het berekenen van netto energiewaarden van voedermiddelen voor groeiende varkens. Met deze nieuwe rekenregels kunnen rantsoenen voor varkens nauwkeuriger worden geformuleerd waardoor een hoger rendement en lagere milieuverliezen aan stikstof en fosfaat gerealiseerd kunnen worden. In de CVB Veevoedertabel zijn drie nieuwe voedermiddelen opgenomen, namelijk: erwtenvezels, vloeibaar erwteneiwit en erwtencrème.

 

Resultaten van twee grote onderzoeksprojecten waarin met name de energiewaarde van vochtrijke voedermiddelen voor varkens zijn onderzocht, zijn toegevoegd aan de bestaande dataset van verteringsgegevens van voedermiddelen voor varkens. Op basis van deze uitgebreide dataset zijn de rekenregels van 111 droge en 34 vochtrijke diervoeders voor varkens geactualiseerd. 

 

 Daarnaast is er nu een energiewaardering voor varkens beschikbaar voor 3 nieuwe vochtrijke voedermiddelen, namelijk erwtenvezels, vloeibaar erwteneiwit en erwtencrème. Verder zijn de rekenregels voor zetmeel aangepast.

 

Een overzicht van de verschillen tussen de nieuwe vastgestelde NE2015 waarden van voedermiddelen en de oude NE2015 waarden van dezelfde voedermiddelen is beschikbaar (klik hier).