Skip Navigation Links

CVB actualiseert tabelwaarden voor grasproducten

 

Het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) heeft de samenstelling en voederwaarde van een aantal grasproducten voor herkauwers in de Veevoedertabel aangepast. Aanleiding zijn de veranderde voederwaarden van geanalyseerde praktijkmonsters waarschijnlijk vanwege de lagere bemestingsniveaus. Dit betreft met name de waarden van vers gras en graskuil. De standaardwaarden in de Veevoedertabel worden veelal gebruikt in berekeningen wanneer actuele analyseresultaten niet beschikbaar, of niet relevant zijn.

 

Aangepaste waarden

Op basis van onderzoek uitgevoerd door Wageningen Livestock Research heeft het CVB de chemische samenstelling en de fecale verteerbaarheden van organische stof en ruw eiwit van grasproducten voor herkauwers geactualiseerd. Een verandering van verteerbaarheid van de organische stof is van belang doordat dit directe gevolgen heeft voor de energiewaarde. Daarnaast is bekend dat de ook ruw-eiwitgehalten in graskuilen de afgelopen jaren zijn gedaald, waarschijnlijk veroorzaakt door de lagere stikstofbemesting van grasland. Een verlaagd eiwitgehalte resulteert in een eveneens verlaagd fosforgehalte.

 

Lagere fecale verteerbaarheid

De update van de fecale verteerbaarheden van eiwit en organische stof in vers gras, kuilgras en hooi (bij eenzelfde chemische samenstelling) pakt verschillend uit.‘Vers gras’ krijgt een lager ruw-eiwitgehalte en een lagere fecale ruw-eiwitverteerbaarheid.‘Kuilgras’ krijgt een lager ruw-eiwitgehalte, een lagere fecale ruw-eiwitverteerbaarheid en een lagere VEM-waarde. Ook ‘matig hooi’ krijgt een lagere VEM-waarde. ‘Goed hooi’ blijft goed hooi, daar verandert niets aan.

 

De nieuwe CVB Veevoedertabel 2018 is in te zien en te downloaden op de CVB-website (www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad ‘CVB producten’).

 

Vanaf januari 2015 valt het CVB-programma onder de verantwoording van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen Livestock Research voert het programma uit.

 

================================================================================================

Contactpersoon: Wouter Spek, onderzoeker diervoeding, Wageningen Livestock Research, 0317-486123, wouter.spek@wur.nl.