Skip Navigation Links

CVB introduceert een nieuw, innovatief aminozuursysteem voor pluimvee

 

CVB heeft een omvangrijke meta-analyse uitgevoerd van proeven waarin de ileale verteerbaarheden van aminozuren van voedermiddelen voor pluimvee zijn bepaald. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe tabel, die is opgenomen in de zojuist verschenen CVB Veevoedertabel 2018. CVB heeft ook een grote meta-analyse uitgevoerd van proeven waarin de behoefte aan aminozuren bij leghennen en vleeskuikens is onderzocht. Hiermee zijn de aminozuurbehoeften, op basis van de gestandaardiseerde ileale verteerbaarheid, voor leghennen en vleeskuikens geschat. Deze behoeftenormen zijn gepubliceerd in het CVB Tabellenboek Pluimveevoeding 2018.

 

Ileale verteerbaarheid fysiologisch correcter

De tot nu toe gebruikte CVB-tabel ‘schijnbaar fecale verteerbaarheid van aminozuren’ is sterk verouderd. Deze Tabel is nu is vervangen door een nieuwe tabel waarin de aminozuurwaardering van voedermiddelen voor pluimvee is gebaseerd op de fysiologisch correcte (gestandaardiseerde) ileale verteerbaarheid. De nieuwe Veevoedertabel is, vergeleken met de oude tabel, gebaseerd op meer dan vijf keer zoveel waarnemingen. De aminozuurverteerbaarheden zijn daardoor ook veel robuuster dan in de oude tabel.

 

Aanbod en behoefte passend bij huidige productielijnen

De huidige CVB aminozuurbehoeftenormen voor pluimvee zijn vastgesteld in 1996 en eveneens gedateerd. Door genetische selectie op groei voor vleeskuikens en op eiproductie voor leghennen was het noodzakelijk de aminozuurbehoeftenormen opnieuw te onderzoeken. Dit is nu gebeurd. Het resultaat zijn aminozuurbehoeftenormen voor leghennen en vleeskuikens die zijn gebaseerd op de gestandaardiseerde ileaal verteerbare aminozuurverteerbaarheden van voedermiddelen voor pluimvee. Aanbod en behoefte van aminozuren zijn daarmee in dezelfde eenheden gedefinieerd.

 

De nieuwe CVB Veevoedertabel 2018 is in te zien en te downloaden op de CVB-website (www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad ‘CVB producten’). Voor de achtergrond van de gestandaardiseerde aminozuurwaardering wordt verwezen naar de CVB Documentation reports no. 60 en 61. Voor de totstandkoming van de nieuwe aminozuurbehoeften wordt verwezen naar CVB Documentation reports nr. 62 – 75. Ook deze rapporten staan op de CVB-website.

 

Vanaf januari 2015 valt het CVB-programma onder de verantwoording van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen Livestock Research voert het programma uit.

 

=============================================================

Contactpersoon: Wouter Spek, onderzoeker diervoeding, Wageningen Livestock Research, 0317-486123, wouter.spek@wur.nl.