Skip Navigation Links

Uitnodiging themamiddag Pluimveevoeding

 

Op donderdag 23 november 2017 organiseert Wageningen Livestock Research een themabijeenkomst over recente aanpassingen in de aminozuurwaardering voor vleeskuikens.

 

Programma

13:00   Inloop (koffie/thee)

 

13:30   Opening door de middagvoorzitter

            Martin Rijnen (De Heus)

 

13:40   Basaal endogene ileale aminozuurverliezen bij vleeskuikens – rol bij de overgang van schijnbare fecale naar gestandaardiseerde ileale verteerbaarheid van aminozuren.

            Alfons Jansman (Wageningen Livestock Research):

14:10   Totstandkoming van de CVB tabel met gestandaardiseerde ileale aminozuur verteerbaarheden van voedermiddelen voor pluimvee

            Machiel Blok (Wageningen Livestock Research)

 

14:50   Pauze (koffie/thee)

 

15:20   CVB SID aminozuur aanbevelingsnormen voor vleeskuikens

            Wouter Spek (Wageningen Livestock Research):

16:00   Effecten van toepassen nieuwe CVB SID aminozuur aanbevelingsnormen voor vleeskuikens op samenstelling van mengvoeders

            Kees Geerse (Trouw Nutrition)

 

16:30  Overzicht CVB resultaten 2015 – 2017

            Martin Rijnen (De Heus)

16.45  Afsluiting door de middagvoorzitter

           Martin Rijnen (De Heus)

 

Locatie

Zodiac gebouw nr. 122 (Wageningen Campus)
Zaal C85
De Elst 1
6708 WH Wageningen

 

Opgeven

Voor het bijwonen van deze themamiddag is opgave verplicht. U kunt zich opgeven voor deze themamiddag door een mail te sturen met daarin de naam van uw organisatie en de namen van de aanwezige personen naar het mailadres: Secretariaat Themamiddag CVB. Let op, het aantal zitplaatsen is beperkt en daarom is tijdig opgeven van belang om verzekerd te kunnen zijn van deelname aan deze middag. Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.