Skip Navigation Links

Voederwaardering voor gras-klaverkuilen en raapzaadstro

 

Op basis van verteringsonderzoek heeft het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) voor herkauwers een energie- en eiwitwaardering opgesteld voor gras-rode-klaverkuil en gras-witte-klaverkuil. Toepassing van deze voerderwaarden blijft echter lastig omdat het klaveraandeel van een kuil in de praktijk moeilijk is in te schatten. Op basis van de chemische gehalten en verteringskenmerken introduceert CVB voor herkauwers tevens een energie- en eiwitwaardering voor raapzaadstro.

 

Tot op heden was er een afzonderlijke CVB-voederwaardering voor graskuil en voor rode-klaverkuil. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat een mengsel van gras en rode klaver, of van gras en witte klaver wordt ingekuild. In het project ‘Klavertje 4’ is een aantal gras-witte-klaverkuilen en gras-rode-klaverkuilen onderzocht op samenstelling en verteringskenmerken. Op basis van dit onderzoek publiceert CVB nu een energie- en eiwitwaardering voor herkauwers van dergelijke mengkuilen. In ‘Klavertje 4’ is in de kuilmonsters vastgesteld wat op gewichtsbasis in de droge stof het aandeel klaver en het aandeel gras is. De gemiddelde klaveraandelen zijn ook vermeld op de productbladen in de CVB-tabel. In de praktijk is het echter lastig om op het oog te schatten wat het percentage klaver ten opzichte van gras is. Hierdoor is het voor de monsternemer lastig om te beslissen of voor de voederwaardering uitgegaan moet worden van graskuil of van gras-klaverkuil. Helaas beschikken we momenteel nog niet over een bruikbare tool om eenvoudig het aandeel klaver in een gras-klavermengsel te bepalen.


Nieuw is ook een energie- en eiwitwaardering voor raapzaadstro. De chemische samenstelling van raapzaadstro is gebaseerd op analyses uitgevoerd door Eurofins (voorheen BLGG), terwijl de verteringskenmerken zijn gebaseerd op literatuurgegevens.

 

De update van de CVB-Veevoedertabel met de waarden van gras-klaverkuilen en raapzaadstro is vanaf augustus beschikbaar via www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad ‘CVB producten’.

 

Vanaf januari 2015 valt het CVB-programma onder de verantwoording van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen UR voert het programma uit.

 

=============================================================

Contactpersoon: Wouter Spek, onderzoeker diervoeders, Wageningen UR Livestock Research, 0317-486123, wouter.spek@wur.nl.