Skip Navigation Links

Nieuwe fosfor en calcium behoeftenormen voor varkens

 

CVB introduceert geactualiseerde behoeftenormen voor calcium en fosfor voor groeiende varkens en zeugen en gestandaardiseerde fosfor verteringscoëfficiënten voor grondstoffen. Deze aanpassingen maken het mogelijk om fosfor in grondstoffen optimaal te benutten in de varkenshouderij.

 

Een herziening van de behoeftenormen is gewenst, omdat er een aantal ontwikkelingen heeft plaatsgevonden sinds de invoering van de normen in 2003:

  1. het mesten van niet gecastreerde beren
  2. een voortgaande verbetering in voederconversie en biggenproductie
  3. beschikbaarheid van nieuwe onderzoeksgegevens m.b.t. de benutting en behoefte aan fosfor en calcium
  4. bepaling van basaal endogene fosforverliezen ter correctie van de schijnbare fosfor verteerbaarheid van grondstoffen en
  5. berekening van de gestandaardiseerde verteerbaarheid, zoals ook bij aminozuren gebeurt.

 

De wijzigingen bestaan uit een overgang van fosforverteerbaarheid van grondstoffen van een schijnbare naar een gestandaardiseerde verteerbaarheid en uit herziene behoeftenormen voor biggen, zeugen en vleesvarkens.

 

Vanaf januari 2015 valt het CVB programma onder de verantwoording van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen UR voert het programma uit. Voorgenomen wijzigingen in CVB voederwaardering en behoeftenormering worden ter inzage gelegd via www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad ‘voorgenomen wijzigingen’. Belangstellenden kunnen hier op reageren. Na inhoudelijke evaluatie van de reacties en eventuele bijstellingen komen de definitieve CVB waarden beschikbaar op de CVB-website. Hier zijn het “Tabellenboek veevoeding”, de “Veevoedertabel” en diverse andere CVB-publicaties te downloaden.

 

Reacties op de voorgenomen wijzigingen kunnen tot 22 januari 2016 per mail gestuurd worden naar Wouter Spek (wouter.spek@wur.nl).