Skip Navigation Links

Uitnodiging themamiddag Aanpassingen voederwaardering CVB

 

Op donderdag 17 december 2015 organiseert Wageningen UR Livestock Research een themabijeenkomst over recente aanpassingen in de voederwaardering voor varkens en herkauwers en de actualisatie van grondstofsamenstellingen.

 

Programma

12:30     Inloop (koffie/thee)

13:00     Opening door de middagvoorzitter

                Martin Rijnen (De Heus)

13:10     Energiebehoefte voor onderhoud bij vleesvarkens

                Henk Everts (Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht):

13:40     Ontwikkeling van een nieuwe NEv formule

                Machiel Blok (Wageningen UR)

14:00     Ontwikkeling van nieuwe rekenregels voor het schatten van het gehalte aan verteerbare nutriënten in voedermiddelen voor vleesvarkens

                Wouter Spek (Wageningen UR):

14:30     Effecten van aangepast NEv systeem op samenstelling van mengvoeders

                Marien van den Brink (Twilmij)

 

15:00     Pauze (koffie/thee)

 

15:30     Actualisatie van de samenstellingen in de Veevoedertabel 2015: Weende parameters, koolhydraten, P en IP/P waarden

                Machiel Blok (Wageningen UR)

15:50     Aanpassing vP systeem van schijnbaar naar gestandaardiseerd en de nieuwe vP behoeftenormen voor varkens

                Paul Bikker (Wageningen UR)

16:20     Voederwaardering van DDGS en gistconcentraten (varkens en/of herkauwers)

                Wouter Spek (Wageningen UR)

16:55     Afsluiting door de middagvoorzitter

 

Locatie

Orion gebouw nr.  103 (Wageningen Campus)

Zaal C2035

Bronland 1

6708 WH Wageningen

 

Opgeven

Voor het bijwonen van deze themamiddag is opgave verplicht. U kunt zich opgeven voor deze themamiddag door een mail te sturen met daarin de naam van uw organisatie en de namen van de aanwezige personen naar het mailadres: Secretariaat Themamiddag CVB. Let op, het aantal zitplaatsen is beperkt en daarom is tijdig opgeven van belang om verzekerd te kunnen zijn van deelname aan deze middag. Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.