Skip Navigation Links

Energie- en eiwitwaardering voor DDGS en gistconcentraten

De CVB komt voor het eerst met een voorstel voor energie- en eiwitwaardering voor gistconcentraten en DDGS (dried distillers grains with solubles) voor herkauwers.

Op basis van resultaten uit verteringsproeven zijn rekenregels gevormd voor de berekening van de netto energie waarde voor melkproductie (VEM) en vleesproductie (VEVI). Daarnaast komt de CVB met een eiwitwaardering voor deze grondstoffen, zoals voor darm verteerbaar eiwit (DVE), onbestendig eiwitbalans in de pens (OEB) en darmverteerbaar methionine (DVMET) en lysine (DVLYS). Ook wordt er een voorstel gedaan voor de eiwitwaardering van glycerol wat één van de nutriënten is van DDGS en gistconcentraten en waarvoor tot op heden nog geen eiwitwaardering bestaat met betrekking tot de mate van fermentatie in de pens en de hoeveelheid microbieel eiwit die daarbij wordt gevormd.


De voorgenomen wijzigingen in CVB voederwaardering en behoeftenormering worden ter inzage gelegd via
www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad ‘voorgenomen wijzigingen’. Belanghebbenden kunnen hierop reageren. Na inhoudelijke evaluatie van de reacties en eventuele bijstellingen komen de definitieve CVB waarden beschikbaar op de CVB-website. Hier zijn ook het “Tabellenboek veevoeding”, de “Veevoedertabel” en diverse andere CVB-publicaties te downloaden.


Reacties op de voorgenomen wijzigingen in de energie- en eiwitwaardering voor DDGS en gistconcentraten voor herkauwers kunnen voor 1 augustus per mail gestuurd worden naar Wouter Spek (
wouter.spek@wur.nl).


Sinds januari 2015 valt het CVB programma onder de verantwoordelijkheid van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen UR voert het programma in opdracht van de FND uit.


Contactpersoon: Wouter Spek