Skip Navigation Links

CVB past het energiewaarderingssysteem voor varkens aan


CVB introduceert binnenkort een herzien netto energiewaarderingssysteem voor varkens (NEv). Deze herziening is nodig omdat het huidige varken een relatief hoge voeropname heeft. Door een verhoogde passagesnelheid van nutriënten door het maagdarmkanaal kan de verteerbaarheid van nutriënten wat lager zijn. Het lichaam van moderne varkens heeft bovendien een hoge eiwit/vet verhouding. Dit gaat samen met een hogere energie onderhoudsbehoefte, een efficiëntere omzetting van metaboliseerbare energie in groei en daarmee hogere netto energiewaarden voor verteerbare nutriënten.

Het herziene NEv-systeem is gebaseerd op een grote dataset van verteringsproeven met groeiende varkens in klimaat-respiratiecellen en op recente fecale verteringsproeven met grondstoffen gebruikt in de varkensvoeding. De wijzigingen bestaan enerzijds uit gewijzigde netto energiewaarden voor fecaal verteerbare nutriënten (zoals eiwit, vet, NSP, zetmeel en suiker) en anderzijds uit gewijzigde formules om fecale verteerbaarheden van grondstoffen te schatten.

Vanaf januari 2015 valt het CVB programma onder de verantwoording van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Wageningen UR voert het programma uit. Voorgenomen wijzigingen in CVB voederwaardering en behoeftenormering worden ter inzage gelegd via www.cvbdiervoeding.nl onder het tabblad ‘voorgenomen wijzigingen’. Belangstellenden kunnen hier op reageren. Na inhoudelijke evaluatie van de reacties en eventuele bijstellingen komen de definitieve CVB waarden beschikbaar op de CVB-website. Hier zijn het “Tabellenboek veevoeding”, de “Veevoedertabel” en diverse andere CVB-publicaties te downloaden.

 

Reacties op de voorgenomen wijzigingen in het NEv systeem voor varkens kunnen tot half juli per mail gestuurd worden naar Wouter Spek (wouter.spek@wur.nl).