Home » Skip Navigation LinksThemamiddag Pluimveevoeding
Themamiddag Pluimveevoeding

Op de CVB themamiddag gehouden op 23 november 2017 is de nieuwe Tabel met gestandaardiseerde aminozuur verteringscoefficienten van voedermiddelen voor pluimvee gepresenteerd inclusief de bijbehorende behoeftenormen voor vleeskuikens. De presentaties van deze themamiddag zijn hieronder weergegeven.


Presentatie door Alfons Jansman over basaal endogene aminozuurverliezen bij pluimvee

Presentatie door Machiel Blok over de totstandkoming van de nieuwe SID-AZ tabel

Presentatie door Wouter Spek over de totstandkoming van de SID-AZ behoeftenormen voor vleeskuikens

Presentatie door Kees Geerse over verschillen in voersamenstelling bij gebruik van nieuwe SID-AZ tabel

Presentatie door Martin Rijnen over de CVB resultaten 2015-2017