Home » Skip Navigation LinksHome

Nieuw begin CVB

Sinds 1 januari 2015 valt de CVB activiteit onder de eindverantwoordelijkheid van de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Voorheen was Productschap Diervoeder (PDV) hiervoor verantwoordelijk. Werkzaamheden voor het CVB programma worden vanaf 2015 uitgevoerd door Wageningen UR.